Ny­he­der

Følg med i nyhederne om De Rare Olympiske Lege

Velkommen til ROL 2021

Vi håber at I er kommet godt ind i det nye år, og på trods af Corona har haft lidt tid til at lufte de Olympiske lemmer i det flotte vejr.
2021 starter nu på bedste vis med første nyhedsbrev fra ROL. Det kan godt være at det er koldt udenfor, men det gør det ikke umuligt at træne. Vi vil gerne hjælpe jer og har fra sidste år noteret forskellige tiltag, som kan bruges til at motivere OL-deltagerne.

• Bestilling af ROL-plakater.
• Bookning af Racerunners som efter input på evalueringsmødet kan bookes over 6 uger. – først til mølle.
• Der var på evalueringsmødet efterspørgsel efter individuel sparring på de forskellige institutioner, derfor kan I i skemaet kort beskrive, hvad I har brug for, så vi kan få lavet den bedst tilpassede aftale.

I spørgeskemaet sidst i nyhedsbrevet beder vi jer tage stilling til disse tiltag.

I indkaldes desuden til møde d. 25. Februar kl. 12.30-13.30. Mødet afholdes på teams. Hvis du ønsker at deltage, kontakt Malene Berg på mafbe@vejle.dk så sender hun et invitation. 

På mødet ser vi kort tilbage på ROL 2020, herefter ser frem mod 2021 og snakker om, hvad vi yderligt kan gøre for at holde motivationen høj hos borgerne. Herudover samler vi op på spørgeskemaet som I har besvaret.

Afslutningsvis vil vi gerne have opdateret ROL-maillisten så nyhedsbrevet kommer ud til de rigtige kontaktpersoner. I må derfor venligst melde tilbage i spørgeskemaet, hvis der er nogen som skal tilføjes listen eller omvendt slettes.

Udfyld spørgeskemaet ved at trykke på denne linje.

 God dag.