For­hind­rings­sta­fet

Hold balancen mens du er i bevægelse

Basisøvelsen

Gå med en ærtepose eller lignende på hånden med udstrakt arm. Afmærk en bane og del jer op i to hold.

Kørerstolsbrugere kan deltage ved at blive skubbet af en anden rundt på banen, i mens de balancerer med ærteposen.

Sværhedsgrad nem

  • Flyt armen tættere på kroppen
  • Lav en kortere bane

Sværhedsgrad svær

  • Brug evt. en sten eller et æg til at balancere med
  • Gå hurtigere
  • Lav en længere bane
Gennemgang af øvelsen Forhindrings stafet