Vi­si­on


De Rare Olympiske Lege skal bidrage til, at fremme den fysiske og psykiske sundhed blandt alle borgere.


Visionen for De Rare Olympiske Lege er, at Legene giver glæde, lyst og motivation til bevægelse hos borgere, som er udviklingshæmmet.
De Rare Olympiske Lege skal skabe rammen for, og give redskaberne til, at målgruppen bevæger sig, og derigennem skaber et sundere og mere selvstændigt liv for sig selv.

Gennem bevægelse, forøges livskvaliteten, idet bevægelse ikke kun er sundhedsfremmende, men også forebyggende for sygdomme.

Vi håber, at personalet på institutioner og aktivitetssteder vil være med til at skabe bevægelse i beboerne.