Find­ flest­ klem­mer

Find din indre detektiv frem

Basisøvelse

Personalet hænger en masse klemmer rundt omkring (gerne udenfor). I deles i to hold. Herefter gælder det om at indsamle flest klemmer på tid. I løber en af gangen fra hvert hold ud og henter en klemme og bringer den tilbage til holdet. Når den første kommer tilbage med en klemme, løber den næste osv.

Af sæt 2-3 min til hver runde og lav 5 runder i alt. Holdet, som har fundet flest efter de 4 runder, har vundet.

Sværhedsgrad nem

  • I løber flere afsted på samme tid
  • Klemmerne hænges mere synligt
  • Kortere og færre runder

Sværhedsgrad svær

  • Deltagerne som ikke løber, kan ikke se banen (området med klemmer)
  • Længere og flere runder.